Strona główna
Oferty
Dostawa do Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A...

Oferta numer: 247220 / Dostawa do Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A i do jej jednostek znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego 23 500 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 50 ryz papieru kserograficznego formatu A3.

Nazwa organizatora:
Izba Celna w Warszawie
Województwo:
mazowieckie
Adres:
ul. Erazma Ciołka 14 A
Miejscowość:
Warszawa
Typ ogłoszenia:
Przetarg
CPV:
Brak
Wadium:
5.500,00 zł
Dodane przez:
bzp
Aktywne:
Tak

TERMIN REALIZACJI

Brak

TREŚĆ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A i do jej jednostek znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego 23 500 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 50 ryz papieru kserograficznego formatu A3.
2. Papier powinien być dostarczany w partiach - pierwsza partia w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, a następne partie do końca 2010 r.
3. Wymagane parametry techniczne papieru.
3.1. Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż:
a) gramatura- 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 536:1996 lub ISO 536,
b) stopień białości - 161 CIE z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 lub ISO 11475,
c) nieprzezroczystość - 91% zgodnie z ISO 2471:1998,
d) grubość - 108 µm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN 20534:1995 lub ISO 534:2007,
e) gładkość/szorstkość metodą Bendtsena, średnia z obu stron - 180 ml/min z tolerancją ±50 zgodnie z PN-93/P-50166/02 (idt ISO 8791-4:1992)
f) wilgotność - 3,8-5,0% zgodnie z PN -ISO 287:1994 lub ISO 287.
Uwaga: oferowany papier musi spełniać główne wartości podanych parametrów. Tolerancje technologiczne (±), wnikające jedynie z metody badania i przedstawionych PN nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania wymaganych warunków. Przykładowo papier o białości 160 CIE ±3 nie spełnia wymogów SIWZ, natomiast papier o białości 162 CIE ± 3 spełnia wymagania. Ponadto papier o szorstkości 190 ml/min z tolerancją ±50 nie spełnia wymogów, natomiast papier o szorstkości 160ml/min ±50 spełnia wymagania
a ponadto powinien zachować stabilną gramaturę i inne parametry techniczne, tj. powinien być bezdrzewny (bezchlorowy - produkowany z celulozy typu ECF lub TCF), ze względu na bezpyłowość zapewniać bezawaryjną pracę wszelkiego rodzaju kserokopiarek, nadawać się również do drukarek laserowych, atramentowych i telefaksów oraz zapewniać bezawaryjną pracę wysokowydajnych kserokopiarek przy kopiowaniu dwustronnym.
3.2. Papier powinien być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i PN-EN ISO 9706:2001.
4. Warunki dostawy: Papier dostarczany będzie w partiach, do końca 2010 roku, do następujących jednostek Izby Celnej w Warszawie:
1) Urząd Celny I w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49,
2) Oddział Celny Pocztowy w Warszawie przy ul. Łączyny 8,
3) Oddział Celny IV w Warszawie przy Al. Krakowskiej 106,
4) Oddział Celny III w Warszawie przy ul. Osmańskiej 5,
5) Urząd Celny II w Warszawie przy ul. Utrata 4,
6) Urząd Celny III w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, 1,
7) Oddział Celny Towarowy I i II w Warszawie przy ul. Wirażowej 35,
8) Oddział Towarowy III w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 47,
9) Oddział Celny w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 179,
10) Oddział Celny w Garwolinie, Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 60,
11) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4,
12) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Struga 60,
13) Oddział Celny w Grójcu przy ul. Przemysłowej 2,
14) Urząd Celny w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39a,
15) Oddział Celny w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 1,
16) Oddział Celny w Ostrołęce, Ławy 81c, Rzekuń,
17) Urząd Celny w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25,
18) Oddział Celny II w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8,
19) Oddział Celny w Błoniu przy ul. Modlińskiej 10,
20) Oddział Celny w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 4/6,
21) Terenowe Komórki UC w Pruszkowie z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 27,
22) Oddział Celny w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1,
23) Izba Celna W Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A,
24) Izba Celna w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B.
Uwaga! W poz. 1 - 22 minimum 2 dostawy a w poz. 23 i 24 minimum 5 - 6 dostaw, w trakcie realizacji umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawa /

Dane Kontaktowe

Izba Celna w Warszawie
ul. Erazma Ciołka 14 A
WarszawaData dodania / Data wygaśnięcia

2010-06-16 03:40 / Brak

Źródło

bzp

Kategorie

Podobne oferty