Strona główna
Wyniki przetargów
Dostawa urządzeń sieciowych do Urzędu Miasta w Milanówku

Oferta numer: 383558 / Dostawa urządzeń sieciowych do Urzędu Miasta w Milanówku

Organizator

Nazwa organizatora:
Urząd Miasta Milanówka
Województwo:
mazowieckie
Adres organizatora:
05-822 Milanówek , ul. Kościuszki 45
Tel.:
022 7583061 w. 109
Fax:
022 7248039
E-mail:
przetargi@milanowek.pl

Zwycięzca

Nazwa zwycięscy:
ANCOM Aneta Boniecka
Województwo:
mazowieckie
Adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki , ul. Sadowa 19

DANE PRZETARGU

Treść:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieciowych dla Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

Zamówiony sprzęt należy dostarczyć do budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 do serwerowni na pierwszym piętrze.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o parametrach określonych przez Zamawiającego lub równoważny z zachowaniem wymagań Zamawiającego.

Zdefiniowano wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę równoważnej lub lepszej funkcjonalności i wydajności.

Do oferty należy koniecznie załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją.

Dostarczony sprzęt musi posiadać oznaczenie CE zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i posiadać deklarację zgodności oferowanego towaru z unijnymi normami bezpieczeństwa.

Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
Dostarczony sprzęt zostanie komisyjnie przyjęty przez Zamawiającego. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo- ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego sprzętu.

Kategoria:
Administracja samorządowa
CPV:
344200003

Data publikacji / Data dodania

2010-12-20 00:00

Podobne oferty