Strona główna
Wyniki przetargów
Remont drogi wojewódzkiej Nr 342 w m. Szewce i jej obrębie...

Oferta numer: 480575 / Remont drogi wojewódzkiej Nr 342 w m. Szewce i jej obrębie - zamówienie dodatkowe

Organizator

Nazwa organizatora:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Województwo:
dolnośląskie
Adres organizatora:
50-425 Wrocław , ul. Krakowska 28
Tel.:
071 39 17 103, 39 17 104
Fax:
071 3917105
E-mail:
zamowienia@dzdw.wroc.pl

Zwycięzca

Nazwa zwycięscy:
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Województwo:
dolnośląskie
Adres:
54-517 Wrocław , ul. Szczecińska 11

DANE PRZETARGU

Treść:
Remont drogi wojewódzkiej Nr 342 w m. Szewce i jej obrębie - zamówienie dodatkowe. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia i STWiORB

Kategoria:
Inny: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
CPV:
452331426

Data publikacji / Data dodania

2013-07-12 04:39

Podobne oferty