Strona główna
Projekty
pl.ID – Polska ID Karta

pl.ID – Polska ID Karta

Inwestor:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
Projektant:
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Dodany przez:

Portal Uspro

Czas realizacji:
od: 01.2010
do: 01.2011
Wartość:
370 000 000 PLN
Kategorie:
IT, Media, Telekomunikacja;  Innowacje; 

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu wprowadzenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Elektroniczny dowód tożsamości będzie zawierał bezpłatny podpis elektroniczny, oraz funkcję klucza, umożliwiającą dostęp do rejestrów państwowych dotyczących obywatela. Funkcja ta będzie przydatna w momencie uzyskania z różnych urzędów różnego typu odpisów, zaświadczeń. Efektem realizacji projektu ma być znaczne skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych. Dzięki realizacji projektu zostaną zniwelowane bariery administracyjne, po przez stworzenie warunków dla rozwoju zintegrowanych usług publicznych, według koncepcji ""jednego okienka"".

  • Podgląd zdjęcia 1

Zobacz lokalizację projektu


Wyświetl większą mapę